เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00113833
บาร์โค้ด2000003647
เล่มปีที่ 14ฉบับที่322,2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า2 มี.ค. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม0