เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00113730
บาร์โค้ด2000003595
เล่มปีที่ 14ฉบับที่321,2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า16 ก.พ. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม0