เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00113477
บาร์โค้ด2000003541
เล่มปีที่ 34ฉบับที่394,2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า6 ก.พ. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม0