เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00113188
บาร์โค้ด2000003464
เล่มปีที่ 14ฉบับที่319,2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า17 ม.ค. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม0