เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00113014
บาร์โค้ด2000003426
เล่มปีที่ 14ฉบับที่318,2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า5 ม.ค. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม0