เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00112959
บาร์โค้ด2000003408
เล่มปีที่ 34ฉบับที่393,2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า4 ม.ค. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม0