เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00112764
บาร์โค้ด2000003257
เล่มปีที่ 14ฉบับที่317,2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า18 ธ.ค. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0