เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00112114
บาร์โค้ด2000002984
เล่มปีที่ 14ฉบับที่315,2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า20 พ.ย. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0