เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00111605
บาร์โค้ด2000002794
เล่มปีที่ 14ฉบับที่314,2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า6 พ.ย. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0