เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00111453
บาร์โค้ด2000002736
เล่มปีที่ 33ฉบับที่391, 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า2 พ.ย. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม1