เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00110948
บาร์โค้ด2000002499
เล่มปีที่ 13ฉบับที่308,2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า19 ต.ค. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0