เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061118
หมายเลขทรัพยากรi00145467
บาร์โค้ด1000132426
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า8 ต.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม2