เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061118
หมายเลขทรัพยากรi00145468
บาร์โค้ด1000132155
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า8 ต.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0