เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060723
หมายเลขทรัพยากรi00144120
บาร์โค้ด1000131104
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 000-099
วันที่นำเข้า11 ก.พ. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0