เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060784
หมายเลขทรัพยากรi00144343
บาร์โค้ด1000131092
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 900-999
วันที่นำเข้า7 มี.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0