เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060906
หมายเลขทรัพยากรi00144750
บาร์โค้ด1000130955
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 500-599
วันที่นำเข้า21 พ.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0