เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060994
หมายเลขทรัพยากรi00145181
บาร์โค้ด1000130950
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 000-099
วันที่นำเข้า28 ส.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0