เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059086
หมายเลขทรัพยากรi00143203
บาร์โค้ด1000130898
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 000-099
วันที่นำเข้า24 ต.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม1