เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059086
หมายเลขทรัพยากรi00140048
บาร์โค้ด1000129430
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 000-099
วันที่นำเข้า15 ม.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0