เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00048824
หมายเลขทรัพยากรi00140461
บาร์โค้ด1000129054
ฉบับ20
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า15 ก.พ. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม12