เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060723
หมายเลขทรัพยากรi00144742
บาร์โค้ด1000127668
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 000-099
วันที่นำเข้า21 พ.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0