เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060723
หมายเลขทรัพยากรi00144743
บาร์โค้ด1000127648
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 000-099
วันที่นำเข้า21 พ.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0