เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060797
หมายเลขทรัพยากรi00144496
บาร์โค้ด1000126853
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า28 มี.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0