เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00037520
หมายเลขทรัพยากรi00134256
บาร์โค้ด1000125875
ฉบับ7
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 ห้องกฎหมาย
วันที่นำเข้า9 ส.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม1