เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00005406
หมายเลขทรัพยากรi00133125
บาร์โค้ด1000125039
ฉบับ10
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า9 ก.พ. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม33