เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00048824
หมายเลขทรัพยากรi00111936
บาร์โค้ด1000124880
ฉบับ7
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 500-599
วันที่นำเข้า14 พ.ย. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม65