เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00048824
หมายเลขทรัพยากรi00110527
บาร์โค้ด1000124011
ฉบับ9
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า22 ก.ย. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม48