เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00048824
หมายเลขทรัพยากรi00106961
บาร์โค้ด1000123495
ฉบับ16
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 500-599
วันที่นำเข้า14 ก.ค. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม49