เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00048824
หมายเลขทรัพยากรi00113295
บาร์โค้ด1000123169
ฉบับ19
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า23 ม.ค. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม41