เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00048824
หมายเลขทรัพยากรi00116760
บาร์โค้ด1000122596
ฉบับ8
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า28 ก.ย. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม52