เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00048824
หมายเลขทรัพยากรi00122253
บาร์โค้ด1000122592
ฉบับ11
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า26 ก.ย. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม48