เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00048824
หมายเลขทรัพยากรi00110526
บาร์โค้ด1000121789
ฉบับ6
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 500-599
วันที่นำเข้า22 ก.ย. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม37