เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00048824
หมายเลขทรัพยากรi00106960
บาร์โค้ด1000111196
ฉบับ18
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 500-599
วันที่นำเข้า14 ก.ค. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม3