เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049483
หมายเลขทรัพยากรi00147181
บาร์โค้ด1000110170
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า22 ต.ค. 2563
จำนวนครั้งที่ยืม1