เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049100
หมายเลขทรัพยากรi00108159
บาร์โค้ด1000109671
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 500-599
วันที่นำเข้า11 ส.ค. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม2