เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049100
หมายเลขทรัพยากรi00147175
บาร์โค้ด1000109665
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า15 ต.ค. 2563
จำนวนครั้งที่ยืม1