เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00037520
หมายเลขทรัพยากรi00087514
บาร์โค้ด1000091786
ฉบับ18
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 ห้องกฎหมาย
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม16