เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029218
หมายเลขทรัพยากรi00072774
บาร์โค้ด1000074196
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 สารนิพนธ์
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0