เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00029218
หมายเลขทรัพยากรi00072775
บาร์โค้ด1000073587
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 สารนิพนธ์
วันที่นำเข้า4 ก.พ. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0