เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00005406
หมายเลขทรัพยากรi00113392
บาร์โค้ด1000023242
ฉบับ17
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า27 ม.ค. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม20