เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00005406
หมายเลขทรัพยากรi00127797
บาร์โค้ด1000019829
ฉบับ16
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า24 มิ.ย. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม22