เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00005406
หมายเลขทรัพยากรi00134157
บาร์โค้ด1000018302
ฉบับ20
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า1 ส.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม29