เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00005406
หมายเลขทรัพยากรi00119816
บาร์โค้ด1000018295
ฉบับ12
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า2 ส.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม6