เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00005406
หมายเลขทรัพยากรi00111938
บาร์โค้ด1000018291
ฉบับ11
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 500-599
วันที่นำเข้า14 พ.ย. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม38