Found: 30,661  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง12 แบบต่อเติมหน้าบ้านพื้นที่แคบ / เอกรินทร์ พันธุนิล.
ชื่อผู้แต่งเอกรินทร์ พันธุนิล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2557
เลขเรียก728 อ871ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง12 แบบต่อเติมห้องน้ำ / พิมพ์วรีย์ กิตติสารกุล.
ชื่อผู้แต่งพิมพ์วรีย์ กิตติสารกุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2557
เลขเรียก747.78 พ715ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง12 แบบที่นั่งในสวน / อิศรา แพงสี.
ชื่อผู้แต่งอิศรา แพงสี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556
เลขเรียก729.93 อ756ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง12 แบบศาลาในสวน / พลอยทับทิม สุขแสง.
ชื่อผู้แต่งพลอยทับทิม สุขแสง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ, 2558
เลขเรียก728.9 พ451ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง14 ชีวิต ฝ่าหายนะ : ค่ายมฤตยู = Momument 14 : Savage Drift / เอมมี่ เลย์เบอร์น, เขียน ; กานต์สิริ โรจนสุวรรณ, แปล.
ชื่อผู้แต่งเลย์เบอร์น, เอมมี่.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เวิร์ดวอนเดอร์, 2558
เลขเรียก895.913 ล792ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ / ทิศนา แขมมณี
ชื่อผู้แต่งทิศนา แขมมณี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
เลขเรียก371.102 ท512ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง14.14 นาทีนี้มีเพียงเธอ / การะเกด.
ชื่อผู้แต่งการะเกด.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : กรีนมายด์, มปป
เลขเรียก895.913 ก531ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา บทความวารสาร
ชื่อเรื่อง 15 ปี ปล่อยกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ คืนสู่ป่า / พรรณนีย์ วิชชาชู เเละ คณะ.
ชื่อผู้แต่ง พรรณนีย์ วิชชาชู เเละ คณะ.
แหล่งที่มา วารสารกสิกร. ปีที่ 88, ฉบับที่ 5 (ก.ย.-ต.ค. 2558), หน้า 41-45 ISSN 0125-3697
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง15 พระราชวังสำคัญในเมืองไทย / บุญชัย ใจเย็น.
ชื่อผู้แต่งบุญชัย ใจเย็น.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2554
เลขเรียก728.82 บ426ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง150 ideas แต่งบ้านสวยด้วยต้นไม้สไตล์ Zakka / ยุราวรรณ จีระพันธุ, แปล.
ชื่อผู้แต่งยุราวรรณ จีระพันธุ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2560
เลขเรียก728 ย431ห
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง16 คนผู้เปลี่ยนโลกให้เป็นสวรรค์สำหรับฉัน / ตาแป๋วมองโลก.
ชื่อผู้แต่งตาแป๋วมองโลก.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โพสต์, 2559
เลขเรียก089.95911 ต335ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง 2 ทนายซ่าร์ฮา..สุดขีด
ชื่อผู้แต่งสมคิด ลวางกูร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โปรวิชั่น เอนเตอร์เทนเมนท์,ม.ป.ป.
เลขเรียก089.5911 ส234ส ม.ป.ป
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง2,000 คำ ศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษและภาษาไทย / อันดเรอัส ช็อทเท็นโลฮะ.
ชื่อผู้แต่งช็อทเท็นโลฮะ อันดเรอัส.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บริษัทคอนเซ็พท์พริ้นท์จำกัด, 2559
เลขเรียก428.1 ช324ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed