Found: 30,661  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง101 Design Method : คู่มือสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร / Vijar Kumar ; เขียน, จุติพงศ์ ภูสุมาศ ; แปล.
ชื่อผู้แต่งKumar, Vijar.
สำนักพิมพ์นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2558
เลขเรียก303.484 ค664ห
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง101 great games & activities / edited by Arthur VanGundy.
ชื่อผู้แต่งVanGundy, Arthur
สำนักพิมพ์SanFrancisco,CA : Jossey-Bass/Pfeiffer, c1998
เลขเรียก658.4 V253O
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง101 สุดยอดสมุนไพรต้านโรค / พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศาล.
ชื่อผู้แต่งพิมลพรรณ อนันต์กิจไพศาล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เก็ทไอเดีย, 2559
เลขเรียก615.321 พ725ห
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง101 เคล็ดลับกินอย่างไรให้แข็งแรงและอ่อนเยาว์ / พัชรา โพธิ์กลา.
ชื่อผู้แต่งพัชรา โพธิ์กลาง.
สำนักพิมพ์นนทบุรี : อัมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2556
เลขเรียก613.2 พ517ห
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง103 สูตรอาหารคาว สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง / เอมอร ตรีภิญโญยศ.
ชื่อผู้แต่งเอมอร ตรีภิญโญยศ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : พีอาร์, 2556
เลขเรียก641.5631 อ911ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง104 ติ่มซำ / เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
ชื่อผู้แต่งเศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : วี.พรินท์, 2558
เลขเรียก641.5 ศ861ห
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา บทความวารสาร
ชื่อเรื่อง 105 ปี พระราชนิพนธ์ เรื่อง เงาะป่า / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์.
ชื่อผู้แต่ง รื่นฤทัย สัจจพันธุ์.
แหล่งที่มา วารสารวัฒนธรรม. ปีที่ 49, ฉบับ 11(2553), หน้า 14-21 ISSN 0857-3727
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง108 ธุรกิจสร้างสรรค์ = Innovative Business / กองบรรณาธิการเน็ตดีไซน์.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการเน็ตดีไซน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบNetDesign1, 2552
เลขเรียก650 ก351ห
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง108 ปัญหา กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / ณฤทธิ์ ช่วยเพ็ญ.
ชื่อผู้แต่งณฤทธิ์ ช่วยเพ็ญ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : พีรภาส, มปป
เลขเรียก346.044 ณ253ห
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง108 มงคล พระบรมราโชวาท / องอาจ จิระอร, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งองอาจ จิระอร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2559
เลขเรียก895.915 อ117ห
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา บทความวารสาร
ชื่อเรื่อง 12 MYTHS & FACTS การเลี้ยงลูกวัยขวบปีแรก / เมธาวี ดาราฉาย.
ชื่อผู้แต่ง เมธาวี ดาราฉาย.
แหล่งที่มา นิตยสารรักลูก. ปีที่ 2559, ฉบับ 398 (มี.ค. 2559), หน้า 62-64 ISSN 0125-8478
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง12 แบบตกแต่งผนังในบ้าน / คณาธิป จันทร์เอี่ยม.
ชื่อผู้แต่งคณาธิป จันทร์เอี่ยม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2556
เลขเรียก729.31 ค127ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง12 แบบตกแต่งผนังในบ้าน 2 / ณัฐฐนันท์ ประเสริฐรัสมี.
ชื่อผู้แต่งณัฐฐนันท์ ประเสริฐรัสมี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2556
เลขเรียก729.31 ณ311ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง12 แบบต่อเติมครัวหลังบ้าน / อัษฎาวุฒิ วัฒนะโสภาคย์.
ชื่อผู้แต่งอัษฎาวุฒิ วัฒนะโสภาคย์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2555
เลขเรียก693.8 อ934ส
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed