Found: 30,706  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา บทความวารสาร
ชื่อเรื่อง ไวตามินอี เป็นผู้ร้ายจริงหรือ? / ศรีนวล เจียจันทร์พงษ์.
ชื่อผู้แต่ง ศรีนวล เจียจันทร์พงษ์.
แหล่งที่มา วารสารอาหารเเละสุขภาพ. ปีที่ 24, ฉบับ 150(2554), หน้า 9-17 ISSN -
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไวตามินเสริมความรู้ 1 เตรียมร่างกายตะลุยอวกาศ / เคบีเอส ไวตามิน ทีม ; แปลและเรียบเรัยงโดย ฮง มิจิน.
ชื่อผู้แต่งเคบีเอส ไวตามิน ทีม
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : พิกอะบุ๊ก, 2551
เลขเรียก028.5 ค433ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ไวตามินเสริมความรู้ 2 ตะลุยดาวคนแคระ / เคบีเอส ไวตามิน ทีม ; แปลและเรียบเรัยงโดย ฮง มิจิน.
ชื่อผู้แต่ง เคบีเอส ไวตามิน ทีม
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : พิกอะบุ๊ก, 2552
เลขเรียก028.5 ค433ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ไวตามินเสริมความรู้ 3 ป่วนดาวป่วย / เคบีเอส ไวตามิน ทีม ; แปลและเรียบเรัยงโดย ฮง มิจิน.
ชื่อผู้แต่ง เคบีเอส ไวตามิน ทีม
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : พิกอะบุ๊ก, 2552
เลขเรียก028.5 ค433ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไวน์ของโลก / รีวอนบก ; แปลและเรียบเรียงโดย นริศรา ไตรบุตร.
ชื่อผู้แต่งรีวอนบก.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อินปายร์, 2553
เลขเรียก641.22 ร742ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ &พูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน 2 in 1 / ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส.
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส.
สำนักพิมพ์ฉะเชิงเทรา : พีเอ็นเอ็นกรุ๊ป, 2557
เลขเรียก428 ฝ267ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆ...ฉบับผู้เริ่มต้น / สุภาพร ภู่ประกร.
ชื่อผู้แต่งสุภาพร ภู่ประกร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ณดาสำนักพิมพ์, 2553
เลขเรียก425 ส462ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา บทความวารสาร
ชื่อเรื่อง ไวยากรณ์สากลกับการเรียนรู้และการสอนภาษาที่สอง = Universal Grammar in the Second Languge Learning and Teaching
ชื่อผู้แต่งปรีดา เมธีภาคยางกรู.
แหล่งที่มา วารสารรามคำเเหง ฉบับมนุษยศาสตร์. ปีที่ 37, ฉบับที่ 1 (ม.ค./มิ.ย. 2561), หน้า 159-176 ISSN 0125300X
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษ (ฉบับสมบูรณ์) เล่ม 2 / อิสรีย์ แจ่มขำและ ดุจเดือน กลั่นคูวัด.
ชื่อผู้แต่งอิสรีย์ แจ่มขำ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, [2537]
เลขเรียกCD - ROM
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ไวยากรณ์อังกฤษ อย่าคิดว่ายาก
ชื่อผู้แต่ง ณพวัสส์ ธัมพิพิธ.
สำนักพิมพ์ กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียก 425ณ678ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษง่ายนิดเดียว / ครูแทน.
ชื่อผู้แต่งครูแทน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : Dดี, 2552
เลขเรียก425 ค746ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไวรัสของแมลง นิวคลีโอโพลิฮิโดรไวรัส.
ชื่อผู้แต่งทิพย์วดี อรรถธรรม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549
เลขเรียก632.96 ท468ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา บทความวารสาร
ชื่อเรื่อง ไวรัสตับอักเสบ ตรวจเร็ว รักษาได้ ห่างไกลมะเร็งตับ / สุชาดา เจียมศิริ.
ชื่อผู้แต่ง สุชาดา เจียมศิริ.
แหล่งที่มา นิตยสารหมอชาวบ้าน. ปีที่ 38, ฉบับที่ 449 (ก.ย. 2559), หน้า 40-42 ISSN 0125-2275
Page : |<< << 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048
Search Tools: Get RSS Feed