Found: 58,506  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ฝรั่งเศส หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา เล่ม 3 / อัมพิกา มีกังวาล
ชื่อผู้แต่งอัมพิกา มีกังวาล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : พิทักษ์การพิมพ์, 2534
เลขเรียก445 อ116ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไวยากรณ์พื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ = Basic Grammar for Study / ฝ่ายวิชาการพารากอน
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการพารากอน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : พารากอน, 2540
เลขเรียก425 ฝ267ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ภาษาจีน / เหยิน จิ่งเหวิน
ชื่อผู้แต่งเหยิน จิ่งเหวิน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2551
เลขเรียก495.1 ห432ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับต้น
ชื่อผู้แต่งพัทธดนย์ สนธิรักษ์.
สำนักพิมพ์นครสวรรค์ :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,2559.
เลขเรียก425 พ543ว 2559
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับการสนทนา / จุลนรี อัชชนียะสกุล.
ชื่อผู้แต่งจุลนรี อัชชนียะสกุล.
สำนักพิมพ์ปทุมธานี : สกายบปุ๊กส์, 2551
เลขเรียก425 จ475ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กหลังห้อง
ชื่อผู้แต่งG+.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ADJ,2562.
เลขเรียก425 จ551ว 2562
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆ...ฉบับผู้เริ่มต้น / สุภาพร ภู่ประกร.
ชื่อผู้แต่งสุภาพร ภู่ประกร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ณดาสำนักพิมพ์, 2553
เลขเรียก425 ส462ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและศัพท์พื้นฐานเล่ม 1 = Basic English Grammar and Vocabulary 1 (EN 101) / จันทนี บัวชุม
ชื่อผู้แต่งจันทนี บัวชุม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เดอะเบสท์เซ็นเตอร์อินเตอร์กรุ๊ป, 2551
เลขเรียก425 จ115ว
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและศัพท์พื้นฐานเล่ม 2 = Basic English Grammar and Vocabulary 2 (EN 102) / จันทนี บัวชุม
ชื่อผู้แต่งจันทนี บัวชุม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เดอะเบสท์เซ็นเตอร์อินเตอร์กรุ๊ป, 2551
เลขเรียก425 จ115ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไวยากรณ์สมบูรณ์ = Perfect Grammar / วาริน รุ่งจตุรภัทร
ชื่อผู้แต่งวาริน รุ่งจตุรภัทร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : วาริน, 2548
เลขเรียก425 ว283ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษ (ฉบับสมบูรณ์) เล่ม 2 / อิสรีย์ แจ่มขำและ ดุจเดือน กลั่นคูวัด.
ชื่อผู้แต่งอิสรีย์ แจ่มขำ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2537
เลขเรียก428 อ756ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษ (ฉบับสมบูรณ์) เล่ม1 / อิสรีย์ แจ่มขำและ ดุจเดือน กลั่นคูวัด
ชื่อผู้แต่งอิสรีย์ แจ่มขำ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2537
เลขเรียก428 อ756ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษ / พัฒน์ น้อยแสงศรี
ชื่อผู้แต่งพัฒน์ น้อยแสงศรี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2529
เลขเรียก428 พ113ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษ / พัฒน์ น้อยแสงศรี
ชื่อผู้แต่งพัฒน์ น้อยแสงศรี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2524
เลขเรียก428 พ113ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษ : กระบวนการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย / อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์
ชื่อผู้แต่งอุดม วโรตม์สิกขดิตถ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ทฤษฏี, 2545
เลขเรียก425 อ446ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : |<< << 3891 3892 3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed