Found: 58,506  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไลโปโปรตีนและภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง = Lipoproteins and Atheroscterosis / พรทิพย์ โล่ห์เลขา
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ โล่ห์เลขา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ชัยเจริญ, 2536
เลขเรียก615.39 พ743ล
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไวตามินเสริมความรู้ 1 เตรียมร่างกายตะลุยอวกาศ / เคบีเอส ไวตามิน ทีม ; แปลและเรียบเรัยงโดย ฮง มิจิน.
ชื่อผู้แต่งเคบีเอส ไวตามิน ทีม
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : พิกอะบุ๊ก, 2551
เลขเรียก028.5 ค433ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ไวตามินเสริมความรู้ 2 ตะลุยดาวคนแคระ / เคบีเอส ไวตามิน ทีม ; แปลและเรียบเรัยงโดย ฮง มิจิน.
ชื่อผู้แต่ง เคบีเอส ไวตามิน ทีม
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : พิกอะบุ๊ก, 2552
เลขเรียก028.5 ค433ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ไวตามินเสริมความรู้ 3 ป่วนดาวป่วย / เคบีเอส ไวตามิน ทีม ; แปลและเรียบเรัยงโดย ฮง มิจิน.
ชื่อผู้แต่ง เคบีเอส ไวตามิน ทีม
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : พิกอะบุ๊ก, 2552
เลขเรียก028.5 ค433ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไวน์ : ศาสตรืและศิลป์ / ประดิษฐ์ ครุวัณณา
ชื่อผู้แต่งประดิษฐ์ ครุวัณณา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545
เลขเรียก663.2 ป711ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไวน์ของโลก / รีวอนบก ; แปลและเรียบเรียงโดย นริศรา ไตรบุตร.
ชื่อผู้แต่งรีวอนบก.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อินปายร์, 2553
เลขเรียก641.22 ร742ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไวยกรณ์ฝรั่งเศส หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง) / อัมพิกา มีกังวาล
ชื่อผู้แต่งอัมพิกา มีกังวาล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : พิทักษ์การพิมพ์, 2529
เลขเรียก445 อ116ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ &พูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน 2 in 1 / ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส.
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส.
สำนักพิมพ์ฉะเชิงเทรา : พีเอ็นเอ็นกรุ๊ป, 2557
เลขเรียก428 ฝ267ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น / สุเทพ น้อมสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสุเทพ น้อมสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิทักษ์อักษณ, 2541
เลขเรียก495.682495911 ส781ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ ภาษาเกาหลีระดับต้น / สิทธินี ธรรมชัย.
ชื่อผู้แต่งสิทธินี ธรรมชัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เอ็มเอเอชพริ้นติ้ง, 2554
เลขเรียก495.7 ส721ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไวยากรณ์จีน / เสี่ยว อานต้า
ชื่อผู้แต่งเสี่ยว อานต้า.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2547
เลขเรียก495.1 ส529ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ไวยากรณ์จีนเบื้องต้นที่คุณต้องรู้
ชื่อผู้แต่งณัฐวิภานันท์ โนนแก้ว.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :อินส์พัล,2561.
เลขเรียก495.1 ณ359ว 2561
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ฝรั่งเศส / สว่าง วงศ์พัวพันธุ์
ชื่อผู้แต่งสว่าง วงศ์พัวพันธุ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2535
เลขเรียก440 ส722ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ฝรั่งเศส / สว่าง วงศ์พัวพันธุ์
ชื่อผู้แต่งสว่าง วงศ์พัวพันธุ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2521
เลขเรียก445 ส722ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ฝรั่งเศส หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา เล่ม 1 / อัมพิกา มีกังวาล
ชื่อผู้แต่งอัมพิกา มีกังวาล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : พิทักษ์การพิมพ์, 2534
เลขเรียก445 อ116ว
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : |<< << 3891 3892 3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed