Found: 58,506  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไม้ใบงาม / พานิชย์ ยศปัญญา
ชื่อผู้แต่งพานิชย์ ยศปัญญา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2543
เลขเรียก653.9 พ614ม
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไม้ไทย : อนุรักษ์ไว้ให้แผ่นดิน / สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์.
สำนักพิมพ์ปทุมธานี : ฝ่ายบริการวิชาการแก่ชุมชนสำนักฝึกอบรมและบริการการศึกษาสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2541
เลขเรียก333.75 ส425ม
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไย้ ไต และเกาลาน : กลุ่มชาติพันธุ์ไทในเวียดนามเหนือ / สุมิตร ปิติพัฒน์ และคนอื่นๆ
ชื่อผู้แต่งสุมิตร ปิติพัฒน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์, 2546
เลขเรียก305.89591 ส843ย
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไรล์ของขวัญขิงชีวิต / สิริกานต์ ผลงาม.
ชื่อผู้แต่งสิริกานต์ ผลงาม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ใยไหม, 2552
เลขเรียก089.5911 ส731ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไร่นาป่าผสม / สอาด บุญเกิด
ชื่อผู้แต่งสอาด บุญเกิด.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ, 2525
เลขเรียก634.9 ส924ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไร่มรณะ = The Onion Field / โจเซฟ แวมเบิก ; แปลและเรียบเรียงโดย กิติมา อมรทัต
ชื่อผู้แต่งแวมเบิก, โจเซฟ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2545
เลขเรียก823.91 ว243ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไร่รักล้อมดาว / กลิ่นแก้ว.
ชื่อผู้แต่งกลิ่นแก้ว.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซิมพลายบุ๊ค-เลิฟแอนด์เดซิรี่, 2553
เลขเรียก895.913 ก339ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไร้กังวล / สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.#31;
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ์, 2538
เลขเรียก923.7 ส215ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไร้เสน่หา / วินิตา วินิจฉัยกุล.
ชื่อผู้แต่งวินิตา วินิจฉัยกุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2521
เลขเรียก895.913 ว353ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไร้แรงบิน เล่ม 1 / ม. มธุการี
ชื่อผู้แต่งม. มธุการี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายณ์, 2543
เลขเรียก895.913 ม644ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไร้แรงบิน เล่ม 2 / ม. มธุการี
ชื่อผู้แต่งม. มธุการี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายณ์, 2543
เลขเรียก895.913 ม644ร
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไลท์เวฟ 3ดี 8.3 / สุรนาฎ เกิดอิ่ม
ชื่อผู้แต่งสุรนาฎ เกิดอิ่ม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2548
เลขเรียก006.68 ส483ล
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไลฟ์ 2 = Life 2 / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
ชื่อผู้แต่งวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ; : โอเพ่นบุ๊คส์, มปป
เลขเรียก089.5911 ว426ล
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไลฟ์ ออน เอิร์ธ = Life On Earth / พงศกร ปัตตพงษ์ และคนอื่นๆ
ชื่อผู้แต่งพงศกร ปัตตพงษ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : กรีนแมคพาย, 2547
เลขเรียก591.5 พ142ล
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องไลเคนในหุบเขาลำพญา = LICHEN / ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย และคณะ.
ชื่อผู้แต่งฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย.
สำนักพิมพ์ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2559
เลขเรียก579.7 ฉ254ล
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : |<< << 3891 3892 3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed